Frivillige

Information -

Ledelse af unge frivillige- how to...

Hvis I vil engagere unge i jeres forening, er det vigtigt, at der løbende er tid og rum til ligeværdig dialog og direkte demokratisk indflydelse. Læs kapitlet 'Ledelse af unge frivillige', som er skrevet af Frederik Fredslund-Andersen fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Rekruttering af frivillige- gode tips og ideer.

Center for frivilligt socialt arbejde kommer i denne artiklen "Hvordan rekrutterer vi flere frivillige?" med 5 gode tips og råd til rekruttering af frivillige.

I podcasten 'Forestillinger om frivillighed' går konsulenter fra "Center for frivilligt socialt arbejde og civilsamfund" bag om nogle af de mest gængse forestillinger og myter om frivilligt arbejde og kommer med gode tips, tricks og viden om frivillighed.

Forskellige typer frivillige.

Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair og Frederik C. Boll, direktør Ingerfair gennemgår i artiklen "Samfundets udvikling og de seks forskellige typer frivillige engagement" forskellige typer af frivillighed. Ingerfairs site er en god ressourceside hvis du vil forstå dine frivillige bedre og blive bedre til at lede frivillige.