Bestyrelse

Information - Ansøgningsskemaer - Vedtægter - Kontakter - Netværk

Lokalforeningsressourcer

Her kan du som lokal formand, kasser eller bestyrelsesmedlem finde de ressourcer du har brug for som BogU bestyrelse.

Vejledning til formand og kasser

Inspiration til en god forening af Sebastian Fredegod VIRKELIG GOD HÅNDBOG FOR B og U BESTYRELSE

Årshjul for forening og bestyrelse

Tjekliste lokalforening til AKBU (herunder skabelon til regnskab, dagsorden og referat til generalforsamling)

Huslejekontrakt

Ledelse af unge frivillige af Frederik Fredslund-Andersen

Generelle retningslinjer:

AKBU samværspolitik

Faktablad om misbrug

Børneattester

Når I rekrutterer frivillige, skal I indhente børneattester, hvis de frivillige:

  • vil få direkte kontakt med børn under 15 år
  • færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem.

Det er gratis at indhente børneattester. Hvis I ikke indhenter den lovpligtige børneattest, kan I blive straffet med en bøde.

Børneattester retningslinjer 2024

Børneattester procedure

DUF's håndbog om digitale børneattester

DUF-puljer

DUF har forskellige puljer, I som forening kan benytte jer af. Den mest oplagte til anskaffelser, istandsættelse o.lign er

Lokalforeningspulje.

Kontakt gerne Majbrit for vejledning i at ansøge og gode råd til dette.

Medlemsadministration

Links til medlemssystemet WinKas

Guide til medlemssystemet

Tilskud til aktiviteter

I har som lokalforening mulighed for at få tilskud fra AKBU til aktiviteter. Pt gives op til et samlet beløb , som svarer til 400,- kr pr. medlem i lokalforeningen under 30 år.

Så har I fx. 15 medlemmer kan I søge om tilskud til aktiviteter for samlet 6000 kr årligt.

Aktivitetspulje - ansøgningsformular 2024

Aktivitetspulje - dokumentations skema 2024