Info om AKBU - Apostolsk Kirkes Børn & Unge


Vi er en landsforening som består af cirka 1.000 medlemmer fordelt på omkring 20 lokalforeninger over hele landet.
Hvert år arrangerer AKBU lejre og events for børn, teenagere og unge med 700-900 deltagere .
Vi er en demokratisk organisation med stemme- og opstillingsret for unge og hvor forældre kan repræsentere deres børn.
Vi er en del af paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og modtager derigennem tips- og lottomidler.
AKBU er desuden medlem af Børns Vilkår, FrikirkeNet og Kirkelige Organisationers Børneudvalg (KOB).

Demokrati, vedtægter og generalforsamling

Vi er en demokratisk forening med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse. Hvert forår holder AKBU generalforsamling med deltagelse af delegerede fra lokalforeningerne. Medlemmer, der ikke er tilknyttet en lokalforening, kan også deltage.

Se vores vedtægter her

Se AKBUs Privatlivspolitik her

Ledelsen

AKBU sekretariatet på Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding.

Sekretariatets kan kontaktes på akbu@akbu.dk - tlf. 31 44 80 60

Søren Sørensen - Daglig leder - ss@akbu.dk - tlf. 20 99 99 40

Stine Bang-Mørch - Kontor & bogholder - sbm@akbu.dk - tlf. 31 44 80 60

Majbrit Strange- Projekt & udvikling - ms@akbu.dk- tlf. 31 44 80 72

AKBUs bestyrelse består af:

Simon Tind (Formand)

Adam Damkjer

Rebecca Kongsgaard

Majbrit Strange

Laura Fredensborg

Christian Tychsen (repræsentant for AKD)