10
.
05
.
2023
Nationalt

Nyt om ledelsen i AKBU

AKBU har gennem de seneste år været på en rejse af fornyelse og af at redefinere sig selv til nytte og gavn for børn og unge, der er tilknyttet forenings- og kirkelivet. Her lidt info fra formand Simon Tind.

Nyt om ledelsen i AKBU

AKBU har gennem de seneste år været på en rejse af fornyelse og af at redefinere sig selv til nytte og gavn for børn og unge, der er tilknyttet forenings- og kirkelivet. Søren Sørensen har dygtigt ledt arbejdet de seneste tre år og i processen opbygget et team omkring sig bestående af Stine Bang-Mørch og Majbritt Strange, der hhv. har ledt sekretariatet og børne-junior arbejdet.

Søren har nu været i AKBU i tre år, som har været præget af fremgang, corona og en masse spændende initiativer. Ved hans ansættelse gav vi håndslag på, at han i tre år skulle lede en tid med nybrud og være med til at skabe fundamentet for fremtidens AKBU, hvilket han har gjort i særdeles tilfredsstillende grad. Vi står nu tre år nede af vejen, hvor vi har oplevet vækst i antal af medlemmer og initiativer (både i Danmark og udland) samt opbygget et godt velfungerende team. I den forbindelse har Søren gjort status på livet og arbejdet som daglig leder af AKBU og er kommet til den konklusion, at han ikke ønsker at forlænge sin ansættelse, da han ønsker at søge nye udfordringer og dedikere sig endnu mere til de ting, han brænder for.

Bestyrelsen er naturligvis ærgerlige over at miste en kapacitet som Søren, men ser grundet hans store arbejde de seneste år frem mod en lys fremtid. Derfor ønsker vi at sende ham videre med vores bedste ønsker og velsignelser. Søren har tilbudt fortsat også fremover at hjælpe AKBU som sparringspartner, konsulent, bestyrelsesmedlem eller lign. Hvordan det præcis kommer til at se ud, er vi i gang med at arbejde på.  

Vejen frem

Som bestyrelse ønsker vi at arbejde videre på den udvikling og rejse, vi er påbegyndt. Derfor slår vi i første omgang ikke stillingen som daglig leder op, men vil inddrage det nuværende team, bestyrelse og andre aktører, der er aktive i vores forskellige arbejdsgrene. Drømmen er, at skabe et endnu stærkere team i AKBU, der fortsat kan skabe værdi for lokalforeningerne og samtidig bidrage til at udvikle projekter og tiltag, der kan blive til gavn og velsignelse for foreninger, medlemmer og kirker. Vi har derfor igangsat en proces med henblik på at styrke det allerede gode arbejde, Søren har været en del af de seneste tre år. I processen inddrages ansatte, bestyrelse og aktuelle samarbejdspartnere, så vi kan sætte det bedst mulige team fremover.

Fra bestyrelsen skal der til Søren lyde en kæmpe tak for at have ledt AKBU i en udfordrende tid med udvikling trods corona og begrænsningerne, den medførte.

Såfremt der er spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsesformand Simon Tind på mail: st@kirkeibyen.dk

På vegne af bestyrelsen for AKBU

Simon Tind

Formand

Nyheder

Relateret nyheder

Se alle nyheder
Ny ledelse i AKBU
2.6.2023

Ny ledelse i AKBU

Vi er begejstrede over at kunne præsentere en ny ledelse i AKBU bestående af Christian Tychsen, Majbrit Strange og Stine Bang-Mørch.

Nyt om ledelsen i AKBU
10.5.2023

Nyt om ledelsen i AKBU

AKBU har gennem de seneste år været på en rejse af fornyelse og af at redefinere sig selv til nytte og gavn for børn og unge, der er tilknyttet forenings- og kirkelivet. Her lidt info fra formand Simon Tind.

Generalforsamling i AKBU
10.5.2023

Generalforsamling i AKBU

AKBU indkalder til generalforsamling tirsdag d. 23. Maj kl. 18-20 i Kolding. Dagsorden m.m.. sendes ud til lokalforeningerne 2 uger før mødet. Alle medlemmer er velkommen. Der kommer mere info !