AKBU Junior

ACTS Kids

Hvad vil vi?

Visionen er at der er levende, voksende aktiviteter for børn og juniorer i alle lokale kirker, som hjælper børn med at lære at Gud at kende og finde ind i Hans plan for deres liv.

  1. Vi ønsker at inspirere, støtte, udruste og opmuntre de ledere og medarbejdere, som i hverdagen tjener i de lokale kirker i børne- og junioraktiviteter, så børn oplæres og hjælpes på vej i deres egen relation og tro på deres Himmelske far og i deres egen praksis af deres tro i forbindelse med kirkernes aktiviteter og bliver aktivt involveret som en del af kirken i tjeneste og engagement.
  1. Vi ønsker at støtte, udruste og opmuntre forældre til børn i kirkerne til at oplære og hjælpe deres børn på vej i deres egen relation og tro på deres Himmelske far, ved at skabe fokus og undervise i praksis i hvordan hjemmene bruger den mulighed, de har for at inddrage og oplære børnene i kristen praksis, så børnene inspireres af forældres relation med Jesus til selv at vokse i tro og praksis.
  1. Endelig ønsker vi at inspirere lokale kirker til at tænke børn ind i deres fællesskab som en del af legemet og også tænke i at møde de børn lokalt, som ikke møder tro i deres hverdag, som kirken er i kontakt med igennem events eller aktiviteter.

Hvorledes gøres det?

Ledere og medarbejdere

Ved at invitere til 4 årlige samlinger for ledere og medarbejdere.

  • Januar: APKSummit
  • Marts/April: Inspirationsdag/tur
  • Juli: Samling på SommerCamp
  • Oktober: BMK i Kolding

Forældre

Fokus på gode ressourcer til dette. Fx brug af Fasekort og Rachel Turners undervisning.

Lokale kirker

Praksisfællesskaber, videndeling og fokus i undervisning på fx SommerCamp og APKSummit.

Hvad med børnene?

ActsKids arrangerer ActsKids Sommer- på SommerCamp i Kolding for børn i alle aldre.

Derudover bakker vi op om de lejre der er for juniorer (Påruplejr og Juniorlejren på Kongelejren).

For nuværende arrangerer vi ikke events nationalt/regionalt for børn, udover på SommerCamp, men opmuntrer og inspirerer gerne til at lave events lokalt/I fællesskab regionalt for børnene.