2 kontinenter - 3 destinationer - 30 ledige pladser !

Gud er i bevægelse i hele verden. Han kalder sit folk til at gå ud i alverden. Du har måske hørt om mission fra scenen, eller set billeder og hørt historier. Måske har du endda været med til en indsamling, som støttede et godt formål. Måske aner du ikke, hvad det vil sige at være i mission, eller også har du været på mange ture, og ved hvilke skelsættende øjeblikke, sådan en skaber i dig
Hos Horizon & AKBU tror vi på, at der sker noget livsforvandlende, når vi selv får lov til at gå ud på Jesus’ befaling om at “gå ud i alverden og gør alle folk til mine disciple...”, og derved sætter os selv i spil. Du er ikke længere en tilskuer, men en aktiv del af Guds arbejde på jorden. Du får lov til at møde mennesker, som for evigt kommer til at sætte præg på dit liv. Du kommer til at se og opleve momenter, der sætter spor i dit liv og i de mennesker du møder.

I Esajas 61;1-2 proklamerer Jesus dette:

“Guds Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at forkynde gode nyheder til de hjælpeløse og fortrykte, bringe helbredelse til de fortvivlede, befri de bundne og proklamere, at tiden er kommet, hvor Gud i sin barmhjertighed vil trøste enhver, der sørger...”

Med Horizon Summer’s tre ture ønsker vi, at gå på Jesus’ befaling og være med til at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus og hans død og opstandelse til de hjælpeløse og undertrykte. Vi vil lægge hænderne på de syge. Vi vil bringe håb til de fortvivlede, frihed til de fangne og proklamere at tiden er kommet, hvor alle kan finde et hjem og få hvile og fred.

Så, ønsker du at erfare med dine egne øjne hvad Gud gør i nationerne?

Er du klar på at tjene med de lokale missionærer og tjenester og række ud til mennesker og dele evangeliet?

Ønsker du at blive udfordret og få en livsforvandlende oplevelse, som kommer til at sætte præg på dit trosliv for eftertiden?

Så klik ind på én af de tre ture og læs mere. Se hvordan du kan få en sommer, som kommer til at udvide din horisont.

Moldova

Nepal


Vi ser frem til at modtage din tilmelding!

På vegne af Horizon-Teamet og AKBU


Adam Lundsteen

TILMELDING