Kommende events


11
maj


AKBU holder sin generalforsamling den 11. maj i 2019

Officiel indkaldelse til AKBUs generalforsamling

lørdag d. 11. maj kl. 10.30 på Kolding Internationale Højskole – som en del af BOOST 19

Hvad er på dagsordenen?

Se dagsorden.

Hvem kan deltage?

Alle inviterede gæster kan deltage – men kun delegerede kan stemme.

Hvordan bliver jeg delegeret for min lokale forening?

Som medlem kan du deltage med stemmeret på AKBUs generalforsamling, hvis du er delegeret på vegne af din lokalforening. Kontakt din lokalforening om dette. Vedhæftet er oversigt over max. antal delegerede pr. lokalforening.

NB! Tilmeld jeres delegerede senest 1. maj til akbu@akbu.dk

Særlig info for medlemmer af AKBUs landsforening

Hvis du ikke er medlem af en lokalforening, men er medlem af AKBUs landsforening har du ret til at deltage på AKBUs generalforsamling. Husk tilmelding til akbu@akbu.dk.

Som gruppe har landsforeningsmedlemmer samme indflydelse på generalforsamlingen som en lokalforening. I har 5 delegeretpladser, som skal fordeles mellem jer, som er med på generalforsamlingen.

Derfor vil der på selve dagen være et kort møde for landsforeningsmedlemmer kl. 10.00 (under kaffen), hvor I fordeler jeres delegeret-pladser mellem jer.

 

Info vil også være at finde på www.akbu.dk

 

 
TILBAGE TIL ALLE EVENTS

Find din lokal forening


Vidste du at AKBU har lokal foreninger over hele landet?


Facebook Feed

Tilskudsmuligheder


Copyright 2014 Apostolsk Kirkes Børn og Unge. Alle rettigheder forbeholdes.