Kommende events


31
maj


Dagsorden:
 1. Valg af dirigent, valg af referent, valg af stemmetæller, optælling af stemmebere7gede.

 2. Årsberetning ved formand Simon Tind

 3. Regnskab ved næs?ormand Peter Myhre Aoun

 4. Budget ved næs?ormand Peter Myhre Aoun

 5. Valg Il bestyrelsen
  På valg: Simon Tind & Neel Hebsgaard Crillesen. Kandidater kan opsIlles frem Il starten af generalforsamlingen.

 6. Valg af min 1 suppleant
  Kandidater kan opsIlles under generalforsamlingen

 7. Valg af revisor

 8. FastsæUelse af konIngent for landsforening

 9. Indkomne forslag
  Evt. forslag Il behandling på generalforsamlingen skal sendes Il AKBUs kontor på 
  akbu@akbu.dk senest mandag d. 17. maj.

Materiale i form af regnskab, budget og forslag Il evt. vedtægtsændringer vil blive udsendt ca. 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding senest d. 27. Maj på akbu@akbu.dk. Here^er sendes et Zoom link inden mødets start.

Hvis du har spørgsmål Il regnskab, budget eller foreningens vedtægter, beder vi dig kontakte Søren Sørensen på mob. 2099 9940 eller ss@akbu.dk inden generalforsamlingen, så evt. tekniske spørgsmål kan klares forinden og mere principielle spørgsmål kan behandles på selve generalforsamlingen.

 
TILBAGE TIL ALLE EVENTS

Find din lokal forening


Vidste du at AKBU har lokal foreninger over hele landet?


Facebook Feed

Tilskudsmuligheder


Copyright 2014 Apostolsk Kirkes Børn og Unge. Alle rettigheder forbeholdes.